Tank İzolasyonu

Yiyeceklerimizi korumak adına en güzel çözümlerden birisi serin yerlerde tutmak olacaktır. Bu kimi zaman kiler olabilirken kimi zamanda buzdolabı olabilir. Bunların haricinde, bu gibi alanlarda saklanamayan ürünler için tanklar meydana çıkmaktadır. Tank izolasyonu bu aşamada maddelerin saklanması ve korunması için önemli olacaktır.

Bildiğiniz üzere tanklar içerisinde; akaryakıt, su, atık su ve doğalgaz gibi maddeler bulunabilir. Bu maddelerin ise sadece bir alanda depolanması değil; aynı zamanda daha verimli şekilde saklanması gerekecektir. Tam da bu saklama aşamasında karşımıza çıkan izolasyon hizmetini sizlere direkt olarak verebiliyoruz. Hammaddelerin ve nihai malzemelerin ısı dengelerine kadar her aşamasını bu izolasyon sistemi sayesinde kontrol altına alabilirsiniz.

Tank İzolasyonu İsomass Havalandırma

Neredeyse tüm endüstri kaynakları için önemli bir alana sahiptir. Genel olarak ham maddeler, yakıtlar için kullanılır. Depolanan malzemelerin üretim sürecinin karalılığı ve emniyetin sağlanması için tankın içindeki sıcaklığı belirli sıcaklık sınırları içerisinde korumak için kullanılan izolasyon yöntemidir. Tank İzolasyonun Amacı Nedir? Tank izolasyonu depolama tanklarının yalıtımı, depolama tesislerinin işlevselliğinde önemli bir faktördür.

Ayrı olarak şu amaçları da vardır:

● Çevrenin Korunması: Tank izolasyonu düşük ısı kaybı yaşanmasını sağlayacağından bu daha az enerji harcanmasını sağlayacaktır. Daha az enerji harcanmasından dolayı da düşük karbondioksit emisyonuna neden olacaktır. Tehlikeli olan maddelerin çevreye dağılmasını engelleyeceği için bu çevre korumasında önemli olacaktır.

● Maliyet Kontrolü: Isı kaybını azaltacağı için depolanan malzemeyi koruyacak ve maliyetin az harcanmasına neden olacaktır.

Whatsapp